Úřední deska - archív


Pozvánka na veřejné zasedání 26.8.2017 - vyvěšeno 17.8.2017, sejmuto 13.9.2017

Průvodní dopis - Rozhodnutí SPÚ o odvolání p.L.Kozoňové - vyvěšeno 11.7.2017, sejmuto 10.9.2017

Rozhodnutí SPÚ o odvolání p.L.Kozoňové - vyvěšeno 11.7.2017, sejmuto 10.9.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 31.5.2017, vyvěšeno 14.6..2017, sejmuto 10.9.2017

Závěrečný účet DSO Hustířanka za 2016, vyvěšeno 6.6.2017, sejmuto 20.7.2017

Vyúčtování vodného a stočného za 2016, vyvěšeno 10.5.2017, sejmuto 20.7.2017

Vyúčtování vodného a stočného za 2016 - komentář, vyvěšeno 10.5.2017, sejmuto 20.7.2017

Návrh obecní vyhlášky, vyvěšeno 22.3.2017, sejmuto 6.6.2017

Výzva ke spolupráci na tvorbě Strategického plánu rozvoje obce, vyvěšeno 24.1.2017, sejmuto 6.6.2017

Návrh závěrečného účtu DSO Hustířanka za 2016, vyvěšeno 9.5.2017, sejmuto 24.5.2017

Veřejná vyhláška finančního úřadu, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017

Veřejná vyhláška finančního úřadu - další informace, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017

Veřejná vyhláška finančního úřadu - další informace, vyvěšeno 28.4.2017,sejmuto 24.5.2017

Zrušení trvalého pobytu - Linhartovi, vyvěšeno 19.4.2017, sejmuto 24.5.2017

Dodatečné dědictví po Bohumilu Bílém, vyvěšeno 28.4.2017, sejmuto 24.5.2017

Rozpočtový výhled 2018-2019, vyvěšeno 21.3.2017, sejmuto 10.5.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.3.2017, vyvěšeno 20.3.2017, sejmuto 10.5.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017, vyvěšeno 21.3.2017, sejmuto 10.5.2017

DSO Hustířanka - Schválené rozpočtové provizorium na rok 2017, vyvěšeno 9.3.2017, sejmuto 13.4.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hustířanka na roky 2018 a 2019, vyvěšeno 28.2.2017, sejmuto 13.4.2017

Pozvánka na veřejné zasedání 8.3.2017, vyvěšeno 25.2.2017, sejmuto 9.3.2017

Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2017, vyvěšeno 2.2.2017, sejmuto 9.3.2017

Komplexní pozemkové úpravy - odvolání, vyvěšeno 25.1.2017, sejmuto 9.3.2017

Komplexní pozemkové úpravy - Veřejná vyhláška - vyvěšeno 3.1.2017, sejmuto 9.3.2017

Rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav - vyvěšeno 3.1.2017, sejmuto 9.3.2017

Ptačí chřipka - oznámení pro občany, vyvěšeno 11.1.2017, sejmuto 25.2.2017

2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2016, vyvěšeno 20.12.2016, sejmuto 11.1.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 - vyvěšeno 22.11.2016, sejmuto 11.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.11.2016, vyvěšeno 17.11.2016, sejmuto 11.1.2017

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, vyvěšeno 16.11.2016, sejmuto 11.1.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.12.2016, vyvěšeno 7.12.2016, sejmuto 11.1.2017

Návrh komplexních pozemkových úprav - vyvěšeno 14.9.2016, sejmuto 16.11.2016

Evidence tržeb - leták, vyvěšeno 16.6.2016, sejmuto 16.11.2016

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK, vyvěšeno 21.9.2016, sejmuto 11.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.8.2016, vyvěšeno 10.8.2016, sejmuto 26.9.2016

Oznámení o konání voleb, vyvěšeno 21.9.2016, sejmuto 11.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.5.2016, vyvěšeno 25.5.2016, sejmuto 5.7.2016

Zápis ze zasedání DSO Hustířanka ze dne 19.5.2016, vyvěšeno 8.6.2016, sejmuto 14.9.2016

Záměr o zpracování lesních hospodářských osnov, vyvěšeno 1.6.2016, sejmuto 14.9.2016

KHP - vyúčtování vodného a stočného za rok 2015, vyvěšeno 5.5.2016, sejmuto 14.9.2016

Změna č. 3 územního plánu obce Velichovky, vyvěšeno 6.4.2016, sejmuto 14.9.2016

Závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Výkaz zisků a ztrát DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Zpráva o výsledku DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Rozvaha DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Příloha DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Kontrola vnitrovýkazových vazeb DSO Hustířanka za rok 2015, vyvěšeno 31.3.2016, sejmuto 14.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.3.2016, vyvěšeno 16.3.2016, sejmuto 5.5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015, vyvěšeno 10.2.2016, sejmuto 5.5.2016

Záměr směny pozemků, vyvěšeno 27.1.2016, sejmuto 31.3.2016

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje - vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry - vyvěšeno 13.1.2016, sejmuto 31.3.2016

Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2016 - vyvěšeno 5.1.2016,sejmuto 31.3.2016

2015

Informace UZSVM o nedostatečně identifikovaných nemovitostech, vyvěšeno 1.12.2015, sejmuto 31.3.2016

Pozvánka na veřejné zasedání 9.3.2016

Zápis z veřejneho zasedání obce dne 9.12.2015, vyvěšeno 12.12.2015, sejmuto 10.2.2016

Schválený rozpočet obce na rok 2016, vyvěšeno 12.12.2015, sejmuto 10.2.2016

Informace UZSVM o nedostatečně identifikovaných nemovitostech - PŘÍLOHA, vyvěšeno 1.12.2015, sejmuto 13.1.2016

Věřejná vyhláška - vyvěšeno 25.11.2015, , sejmuto 13.1.2016

Návrh rozpočtu obce 2016 - vyvěšeno 20.11.2015, sejmuto 13.1.2016

Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy - vyvěšeno 11.11.2015, sejmuto 23.12.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.9.2015, vyvěšeno 7.10.2015, sejmuto 11.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.9.2015, vyvěšeno 14.9.2015, sejmuto 11.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.6.2015, vyvěšeno 25.7.2015, sejmuto 11.11.2015

Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek - vyvěšeno 24.8.2015, sejmuto 11.11.2015

Informace UZSVM o nedostatečně identifikovaných nemovitostech, vyvěšeno 24.8.2015, sejmuto 11.11.2015

Informace UZSVM o nedostatečně identifikovaných nemovitostech - příloha, vyvěšeno 24.8.2015, sejmuto 11.11.2015

Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek - upřesnění nařízení - vyvěšeno 10.8.2015, sejmuto 24.8.2015

Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek - opatření obecné povahy - vyvěšeno 10.8.2015, sejmuto 24.8.2015

Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek - vyvěšeno 10.8.2015, sejmuto 24.8.2015

Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy - vyvěšeno 17.6.2015, sejmuto 18.7.2015

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vyvěšeno 2.4.2015, sejmuto 27.5.2015

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vyvěšeno 2.4.2015, sejmuto 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.3.2015 - vyvěšeno 1.4.2015, sejmuto 27.5.2015

Závěrečný účet DSO Hustířanka na rok 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Výsledek přezkoumání DSO Hustířanka na rok 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Rozvaha DSO Hustířanka na rok 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Příloha DSO Hustířanka na rok 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Kontrola vnitrovýkazových vazeb DSO Hustířanka na rok 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Výkaz zisků a ztrát DSO Hustířanka 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2015 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Závěrka 2014 - upozornění - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Závěrečný účet obce 2014 - vyvěšeno 2.3.2015, sejmuto 1.4.2015

Předání závěrů zjišťovacího řízení - Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020 - vyvěšeno 12.2.2015, sejmuto 3.3.2015